Välkommen till Ängelholm

En överblick av året som gått i Ängelholms kommun. Läsaren får bland annat ta del av hur Kommunstyrelsens ordförande sammanfattar året, hur den politiska mandatfördelningen ser ut, viktiga händelser under året och miljötillståndet i Ängelholms kommun.