Budget, redovisningar och rapporter

Här hittar du detaljerade rapporter om våra finansiella resultat, budgetar, årsredovisningar och revisionsberättelser. Våra redovisningar ger insikt i hur skattepengar förvaltas, vilka investeringar som görs, och hur vi arbetar för att upprätthålla en balanserad ekonomi.

Budget

Delårsrapport

Årsredovisning

Årsredovisning innehåller en översikt över kommunens ekonomiska ställning och verksamhet under det gångna året. Här framgår bland annat varifrån kommunen får sina pengar och till vad de används.

VA-rapport