Jämförelser, nyckeltal och Öppna data

Om du är intresserad av nyckeltal som visar kommunens resultat hänvisar vi till Kolada.

Databasen drivs av Rådet för främjande av kommunala analyser, RKA, som är en ideell förening som bildats i samarbete mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner, SKR. De har som uppdrag att underlätta uppföljning och analys av olika verksamheter i kommuner och regioner genom att tillhandahålla statistik i en databas - Kolada.

Sidinformation

Publicerad:
2024-05-27