Styrdokument

Planer och policys beslutas av kommunfullmäktige och ger anvisningar av en övergripande karaktär. Handlingsplaner och Riktlinjer är mer detaljerade och beslutas oftast av kommunstyrelse eller nämnd.

Sidinformation

Publicerad:
2024-03-05