Digitala tjänster för denna sida

Brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete

Kommunens brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete bygger på aktivt samarbete – externt och internt i vår organisation.

Skydda dig mot brott

Du kan minska risken att utsättas för brott. Det finns en rad aktörer som har praktisk information om förebyggande saker som du kan göra för att minimera risken för att utsättas för brott. 

Trygghetsdialog

Grannsamverkan och trygghetsvandring är en beprövad metod för att minska brottsligheten och öka tryggheten i ett bostadsområde. Nu byter vi ut trygghetsvandring mot trygghetsdialog och inför en digital plattform. Det möjliggör att du under lite längre tid kan lämna in dina tankar kring vad som känns otryggt i ett visst område.

Trygghetsdialoger genomförs återkommande i kommunen och datum för kommande dialoger synliggörs via sociala medier och på engelholm.se

Vid en trygghetsdialog bjuds du in och får träffa representanter från kommun politiker, polisen, föreningar och fastighetsbolag. Mötet värdesätter vi högt. Det ger dig en möjlighet att få träffa andra personer och prata trygghet. Det som upplevs som otryggt förs in på en digital plattform som aktiveras under en månad i utsett område som ska undersökas. När vi träffas kan vi tillsammans prata om de platser du finner trygga respektive otrygga. Allt förs in i den digitala plattformen. Uppgifterna är i bakgrunden styrda att gå till rätt avdelning i kommunen som kommer hantera inkomna synpunkten.

Frågeformuläret i den digitala versionen bygger på skriften "Trygghetsvandring - tankar på vägen".

Brottsförebyggande rådet har tagit fram en handbok om trygghetsvandringar, som finns på flera språk.

Kontakt

Lämna synpunkter på vad du upplever som tryggt och otryggt i ditt närområde eller anmäl intresse till att prata trygghet till:

När trygghetdialoger/trygghetsvandringar genomförts sammanställs rapporter från respektive vandring. Dessa kan du ta del av nedan.

Nattvandra

Nattvandring innebär att finnas tillhands för ungdomarna som rör sig i staden på kvällar och helger. Nattvandring Ängelholm blir stöd och en vuxen förebild, och har en lugnande effekt på vad som sker i staden.
Mer information om nattvandring finns på den lokala föreningens hemsida.

Våldsbejakande extremism

Våldsbejakande extremism handlar om att bejaka och bruka våld som medel för att förverkliga extrema ideologiska åsikter och idéer för att uppnå en samfällsförändring.

I Sverige delas våldsbejakande extremism upp i tre miljöer:

  • Vänsterextrema miljön
  • Högerextrema miljön
  • Våldsbejakande islamistiska miljön

Ängelholms kommun arbetar mot våldsbejakande extremism och i samarbete med CVE, Center för våldsbejakande extremism. Vi stödjer samverkan mellan olika aktörer för att identifiera problem och genomför riktade utbildningsinsatser.

Orostelefon om radikalisering

Här kan du få anonymt stöd på dina villkor. Du kan få gratis stöd och rådgivning om du är orolig för någon i din närhet, men även om du befinner dig i en miljö som du vill lämna.

Känner du oro i allmänhet?

Alla reagerar olika i oroliga tider. Känner du eller ditt barn oro, nedstämdhet eller har svårt att sova?

Läs mer här:

Avhoppare

Individer som vill hoppa av en extremistmiljö och som söker skydd eller hjälp kan antingen kontakta polisen eller kommunens verksamhet Individ och familj.

Sidinformation

Publicerad:
2024-03-28