Vision 2035

Hur vill du att framtiden ska se ut? Vad är viktigt för dig? Nu ska Ängelholms kommun ta fram en ny vision för de kommande 15 åren och vi behöver din hjälp. Ta chansen att vara med och påverka hela Ängelholms utveckling. Gör det för din egen skull och för kommande generationer.

Vad händer i visionsarbetet nu?

Vårt arbete med att ta fram en ny vision fortsätter. På grund av coronaviruset är arbetet förlängt och fortsätter genom nya former för dialogmöten.

Dialogmöten med politiker och tjänstepersoner

I september arrangerades sex mindre dialogmöten med förtroendevalda politiker i kommunens olika nämnder. Tjänstepersoner från kommunens många verksamheter bjöds också in för att få en mix av personer med olika perspektiv. Tillsammans diskuterade deltagarna vad som ska utmärka Ängelholm i framtiden.

Skolelever har tyckt till

Under våren har skolelever kunnat vara med och påverka visionen på olika sätt. Rönnegymnasiet har deltagit i en workshop under digitala former och grundskoleeleverna har lämnat sina synpunkter som en hemuppgift. Ett mindre dialogmöte med representanter från Ängelholms ungdomsfullmäktige har också genomförts.

Detta händer sedan

Efter dialogmötena i september påbörjas arbetet med att ta fram visionen. Material från omvärldsanalysen och dialogmötena kommer utgöra en viktig del av underlaget. Den slutgiltiga visionen ska antas av kommunfullmäktige i december 2020. Därefter kan den använ­das av alla aktörer i Ängelholm, så som kommunen, invånare, föreningsliv och näringsliv. Tanken är att visionen ska fungera som en ledstjärna både i det dagliga arbetet och i den långsiktiga utvecklingen.

Vill du veta när saker händer?

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Senaste nyheterna från visionsarbetet

 • Skulpturer gjorda av förskolebarn.
  02 juli 13:13

  Förskolebarn spanar in i framtiden

  Inga avgaser, takodlingar, tv-spel i skogen och en regnbågspark. Så är det i Ängelholm om 15 år om förskolebarnen får bestämma.

 • 15 maj 17:13

  Förlängt arbete med Vision 2035

  Kommunens arbete med att ta fram en ny vision fortsätter, men arbetet förlängs med anledning av coronaviruset. I september arrangeras mindre dialogmöten med politiker i kommunens nämnder och tjänstepe...
 • Deltagarna i workshoppen intervjuar varandra kring borden i caféterian.
  01 april 12:56

  Ungdomsfullmäktige tyckte till om framtiden i Ängelholm

  Vad är det bästa med Ängelholm idag? Hur ska Ängelholm vara år 2035? Dessa är några av frågorna som diskuterades när Ängelholms Ungdomsfullmäktige deltog i en workshop om framtiden.

Dialogmöten

De två första dialogmötena var öppna för alla och ägde rum på Catena Arena i februari och mars. Sammanlagt deltog cirka 135 personer. I slutet av mars hölls en mindre workshop med tolv representanter från Ungdomsfullmäktige i Ängelholm. Samtalen kretsade först kring vad som är positivt med Ängelholms kommun idag, för att sedan att handla om hur Ängelholm ska vara år 2035.

Så här tyckte deltagare på dialogmötet den 4 mars:


Workshop med Ängelholms Ungdomsfullmäktige:


Röster från dialogmötet 21 september:

Framtidstrender som engagerar ängelholmarna

Omvärldsanalysen är klar och sammanställd i ett dokument som beskriver Ängelholms framtida möjligheter och utmaningar. Resultatet kommer från de två workshops som hölls på Stadsbiblioteket i december 2019 i samband med temaföreläsningarna. Dokumentet ska ligga till grund för det fortsatta visionsarbetet.

Omvärldsanalysen sammanfattar de trender som ängelholmarna förutspår ska påverka utvecklingen i Ängelholm. I analysen är det tydligt att Ängelholmarna känner ett stort engagemang för hållbarhet, konkurrens om kompetens samt ökade förväntningar.

Ladda ner omvärldsanalysenPDF

Frågor och svar

Vad är en vision?
Varför har vi en vision?
Hur ska vi tillsammans ta fram en ny vision?