Translate

Lyssna

För bästa upplevelse och funktion av denna webbplats vänligen aktivera javascript.

Vision 2035

Hur vill du att framtiden ska se ut? Vad är viktigt för dig?
Nu ska Ängelholms kommun ta fram en ny vision för de kommande 15 åren och vi behöver din hjälp. Ta chansen
att vara med och påverka hela Ängelholms utveckling. Gör det för din egen skull och för kommande generationer.

Vad händer i arbetet just nu?

I början av december arrangerade vi två temaföreläsningar på stadsbiblioteket. På föreläsningarna identifierade deltagarna tillsammans trender och möjligheter för Ängelholms kommun. Nästa steg är att samla det vi kom fram till under föreläsningarna och publicera ett omvärldsdokument. Ett dokument som redogör för våra framtida möjligheter och som ligger till grund för fem dialogmöten som kommer hållas under våren där vi tillsammans etablerar framtidsbilden för hela Ängelholm.

Vill du veta när saker händer?

Anmäl dig till nyhetsbrevet!

Under våren skapar vi tillsammans Ängelholms framtidsbild

I februari och mars kommer vi arrangera fem dialogmöten. Mötena kommer att vara en arena där olika perspektiv kan mötas för att tillsammans besvara frågan "Vad ska vara utmärkande för Ängelholm i framtiden"?

Det kommer att vara två medborgardialoger för alla, två workshops för skolungdomar och en för politiker. Mer information och inbjudningar till dialogmötena kommer runt årsskiftet.

Efter dialogmötena utvecklas visionen

Resultatet av mötena blir vår samlade framtidsbild. Under mars och fram till juni kommer sedan visionen arbetas fram genom att analysera det material som kommit fram under dialogmötena och temaföreläsningarna. Slutprodukten presenteras i början av sommaren.

Inte möjlighet att delta fysiskt?

Lämna dina tankar till oss digitalt.

Frågor och svar

Vad är en vision?
Varför har vi en vision?
Hur ska vi tillsammans ta fram en ny vision?