Vision 2035

Hur vill du att framtiden ska se ut? Vad är viktigt för dig?
Nu ska Ängelholms kommun ta fram en ny vision för de kommande 15 åren och vi behöver din hjälp. Ta chansen
att vara med och påverka hela Ängelholms utveckling. Gör det för din egen skull och för kommande generationer.

Välkommen på dialogmöte

Nu tar vi nästa steg i visionsarbetet och bjuder in till dialogmöten där medborgare, föreningar och företagare kan bidra med sina tankar och idéer. Mötena kommer att vara en arena där olika perspektiv kan mötas för att tillsammans besvara frågan "Vad ska vara utmärkande för Ängelholm i framtiden"?

I februari och mars arrangerar vi fem dialogmöten. De två första dialogmötena var öppna för alla och ägde rum på Catena Arena den 24 februari och den 4 mars. Vid två andra mötestillfällen bjuder vi in skolungdomar och det blir ytterligare ett dialogmöte för inbjudna tjänstepersoner och förtroendevalda.

Efter dialogmötena utvecklas visionen

Resultatet av mötena blir vår samlade framtidsbild. Under mars och fram till juni kommer sedan visionen arbetas fram genom att analysera det material som kommit fram under dialogmötena och temaföreläsningarna. Slutprodukten presenteras i början av sommaren.

Lämna dina framtidstankar

Du kan lämna din tankar om framtidens Ängelholm till oss digitalt via vårt webbformulär. Senast den 31 maj 2020 kan du lämna ditt bidrag.

Framtidstrender som engagerar ängelholmarna

Omvärldsanalysen är klar och sammanställd i ett dokument som beskriver Ängelholms framtida möjligheter och utmaningar. Resultatet kommer från de två workshops som hölls på Stadsbiblioteket i december i samband med temaföreläsningarna.

Omvärldsanalysen sammanfattar de trender som ängelholmarna förutspår ska påverka utvecklingen i Ängelholm och dokumentet ska ligga till grund för det fortsatta visionsarbetet.

I analysen är det tydligt att Ängelholmarna känner ett stort engagemang för hållbarhet, konkurrens om kompetens samt ökade förväntningar. Läs mer om vad ängelholmarna tycker om framtidens kommun i dokumentet:

Ladda ner omvärldsanalysenPDF

Vill du veta när saker händer?

Anmäl dig till nyhetsbrevet!

Frågor och svar

Vad är en vision?
Varför har vi en vision?
Hur ska vi tillsammans ta fram en ny vision?