Anslag

Kungörelse om beviljat bygglov för tillfällig uppställning av två arbetsbodar och en container till och med 2023-02-28 på fastigheten Ängelholm 3:52, utanför Villagatan 12

Anslaget:

Anslaget tas ned:

Sidinformation

Publicerad:
2022-06-20