Denna nyhet är gammal och har hämtats från vårt arkiv.

Ängelholm satsar på elbilar

Ängelholms kommun ska bli fossilbränslefritt till 2021. Ett steg på vägen är att successivt byta ut bilarna till mer miljövänliga alternativ. I ett första skede är nu laddstolpar på plats vid två av kommunens hemtjänstområden.

Totalt har 10 laddstolpar satts upp vid två av kommunens hemtjänstområden, Vejbystrand och i centrala Ängelholm. Nu levereras de första elbilarna som kan tas i bruk redan idag. Planen är att successivt öka andelen elbilar i takt med att befintliga leasingavtal går ut och laddstolpar byggs.

De nya laddplatserna är en viktig pusselbit i hemtjänstens utveckling. Först ut är ett centralt område och ett ytterområde, för att inhämta kunskap inför framtida satsningar, säger Helena Gottfriedson verksamhetschef.

Genom att gå över till miljövänliga bilar är kommunen med och minskar koldioxidutsläppen från trafiken och blir en del av en mer hållbar framtid för alla. Ytterligare miljöfördelar med elektricitet är bland annat att bränslet inte behöver transporteras på samma sätt som bensin eller andra bränsletyper. Ökad elbilsanvändning innebär därför inte bara att den egna klimat- och miljöbelastningen sjunker, utan också att de tunga transporter som förser bensinmackarna med bränsle minskar. Dessutom bidrar satsningen på elbilar till att minska buller i framförallt stadsmiljö!

Ängelholms kommun har ansökt och fått statligt stöd för att uppföra laddstolpar för elbilar via Klimatklivet, Klimatklivetlänk till annan webbplats. Klimatklivet syftar till att minska utsläppen som påverkar klimatet.