Denna nyhet är gammal och har hämtats från vårt arkiv.

Stor vindkraftspremie till Ängelholms kommun

Ängelholm tilldelas ungefär fem miljoner kronor i vindkraftspremie för de vindkraftverk som togs i drift under 2017. Det är Energimyndigheten som på uppdrag av regeringen delar ut premien och i år delar tio kommuner på 70 miljoner kronor.

vindkraftverk i skogen från öresundskraft

I Ängelholm togs fem nya vindkraftverk i drift under förra året varav 3 byggdes av Öresundskraft.

– Vi är mycket nöjda över att flera nya vindkraftverk har satts i drift och det är helt i linje med vår strävan att bli en fossilfri kommun, säger Pernilla Fahlstedt, Miljö- och byggchef.

Det var i slutet av 2017 som regeringen gav Energimyndigheten i uppdrag att varje år fördela 70 miljoner kronor i vindkraftspremier till Sveriges kommuner. Premien baseras på hur mycket ny vindkraft som togs i drift i kommunerna under föregående år och utgår från godkända anläggningar i elcertifikatregistret.

Syftet med premien är att öka kommunernas incitament att verka för att vindkraftsprocesser inte bara inleds utan också tas i mål vilket ska stötta omställningen till ett helt förnybart energisystem. Kommunerna kan använda pengarna där de bedömer att de gör mest nytta.