Denna nyhet är gammal och har hämtats från vårt arkiv.

Konferens om agil utveckling

Den 3 maj arrangerade Ängelholms kommun en konferens där vi berättade om vår förändringsresa; från traditionell kommun med förvaltningar och stuprör, till en ny, flexibel utvecklings- och serviceorganisation.

Kommundirektör Lilian Eriksson på stora scenen

2016 fick Ängelholms kommun drygt åtta miljoner kronor från Europeiska Socialfonden (ESF) för att kunna ge samtliga våra drygt 3 000 ledare och medarbetare viktig kompetensutveckling i vad agilt arbetssätt egentligen handlar om. Vi har arbetat intensivt tillsammans för att riva murar och forma nya och flexibla arbetsformer. Samarbete, helhetssyn och mod har varit viktiga ledstjärnor.

Vi närmar oss nu slutet på projektet Agila Ängelholm. Men vårt utvecklingsarbete tar inte slut. Tvärtom! Vi blir aldrig färdiga, för ett agilt arbetssätt innebär att vi utvecklas, i ett samhälle i ständig förändring och till resurser som är begränsade.

Vi vill gärna dela med oss om hur vi arbetat, om viktiga erfarenheter och resultat. Därför anordnade vi en konferens den 3 maj. Deltagare från 18 kommuner runt om i Sverige var på plats i Ängelholm för att höra om vår förändringsresa.

Förutom medverkande från Ängelholms kommun, fick vi lyssna till representanter från ESF, SKL, konsulter, utvärderare och forskare.

Konferensen inleddes med att Lars Nyander (s), kommunstyrelsens ordförande, och Robin Holmberg (m), oppositionsråd, berättade om den politiska ambitionen och förändringen som vår kommun genomgått de senaste åren. Från beslut till handling.

Kommundirektör Lilian Eriksson tog vid genom att berätta om det stora förändringsarbete som genomförts i tjänsteorganisationen.

Under konferensen diskuterades även övergripande utmaningar kring framtidens välfärd och demokrati. Detta genom ett föredrag av nationalekonomen Laura Hartman och konsulten Jörgen Wahl, som följt Ängelholm under organisationsförändringen.

Cecilia Nelander Olsson - projektledare för projektet Agila Ängelholm

Projektledare Cecilia Nelander Olsson