Denna nyhet är gammal och har hämtats från vårt arkiv.

Förbättrat företagsklimat i Ängelholms kommun

Ängelholms kommun klättrar rejält i Sveriges Kommuner och Landstings mätning som redovisas i rapporten Öppna jämförelser – Företagsklimat 2017. I mätningen har Ängelholms kommun höjt sin NKI (Nöjd Kund Index) från 66 till 72 vilket är kommunens bästa notering så här långt.

Flygplan i Ängelholm

Mätningen redovisas i SKL:s rapport Öppna jämförelser – Företagsklimat 2017, och är den femte mätningen sedan starten 2010.

– Det är ett väldigt glädjande besked, men också ganska väntat. Vi har genom vårt agila arbetssätt arbetat målinriktat för att ge bättre service mot våra företagare, säger Pernilla Fahlstedt, miljö- och byggchef i Ängelholms kommun.

Hon lyfter att kommunen under det senaste året bland annat har digitaliserat bygglovsprocessen samt tillsatt en företagsklimatgrupp med uppdrag att se över alla aspekter som kan förbättra företagsklimatet.

Kommunernas service rankas inom myndighetsområdena brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt serveringstillstånd. Sex serviceområden mäts: information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet.

– Resultatet är ett gott kvitto på att de insatser vi har gjort också ger resultat. Nu är vi på rätt spår och ska fortsätta den inslagna vägen för att bli ännu bättre, säger Pernilla Fahlstedt.

Det är drygt 150 kommuner som deltar i undersökningen. Den bygger på en enkät till företagare som haft minst ett myndighetsärende med sin kommun under 2017. I årets enkät har fler Ängelholms företagare svarat än något tidigare år. Hela 65 procent av de tillfrågade har svarat, jämfört med 50 procent i fjol.

Läs mer om SKL:s Öppnajämförelser om Företagsklimat här: https://skl.se/tjanster/merfranskl/oppnajamforelser/foretagsklimat.1147.htmllänk till annan webbplats