Denna nyhet är gammal och har hämtats från vårt arkiv.

Vi besöker företagardagarna 18-19 maj!

Välkommen att besöka Ängelholms kommuns monter på Företagardagarna i Lindab Arena den 18-19 maj. Kom och prata med oss om vårt agila arbetssätt, företagsklimat i kommunen och var en av de första att testköra nya engelholm.se som lanseras den 5 juni.

Företagardagarna 2013

Temat i kommunens monter är i år kommunens agila arbetssätt och vi visar upp vad vi menar med det genom tre exempel. Det första exemplet är vårt webbprojekt. Under mer än ett år har vi arbetat med att ta fram en ny och modern webbplats för Ängelholms kommun. Den ska lanseras den 5 juni men redan på Företagardagarna får du en möjlighet att se hur det kommer att se ut.

– Webbprojektet sätter servicen till medborgarna främst och vi har under hela arbetet utgått från användarnas behov och gjort många intervjuer. Därför finns vi också på plats under Företagardagarna och tar in synpunkter från besökarna och gör slutanvändartester, säger Ludvig Bayerlein som är projektledare för webbprojektet.

Det andra exemplet är vårt arbete med att förbättra företagsklimatet i Ängelholms kommun. Genom Företagsklimatgruppen som bildades 2017 samlas komptenser från hela kommunen för att förbättra servicen till företagare. I kommunens monter berättar vi mer om det arbetet men framför allt erbjuder vi möjligheten att påverka vad Företagsklimatgruppen ska fokusera på framöver, det vill säga vilken service företagare vill se från kommunen. Det går också bra att i montern boka tid för företags- eller evenemangslots.

– Nya mätningar visar att vi i dag har ett välmående och bra företagsklimat i Ängelholm, men vi är givetvis inte nöjda. Tillsammans kan vi bli ännu bättre!, säger Maria Sjödin Nilsson som är kundtjänstchef i Ängelholms kommun och en av de som finns på plats på Företagardagarna och genomför en enkät med företagare.

Det tredje exemplet visas upp i Kraftsamlings monter (nr 16) där Ängelholms kommun deltar som en del. I Kraftsamlings monter medverkar även Arbetsförmedlingen och tillsammans lyfter vi möjligheten som det lokala näringslivet har att ta emot nya ängelholmare på praktik. Arbetspraktik är ett bra sätt att driva ny arbetskraft och samtidigt bidra till en lyckad integration i Ängelholms kommun.

Annan närvaro på mässan med kommunanknytning är energi- och klimatrådgivarna (samarbete inom Familjen Helsingborg) som finns på plats för ge kostnadsfri klimatrådgivning, och rekryterare från kampanjen Älska Äldreomsorgen som finns på plats under lördagen för att informera om lediga jobb inom äldreomsorgen.

Vi hoppas att vi ses snart och vi får se just dig i vår monter!

Företagardagarna äger rum den 18 maj klockan 8:30-16:30, och den 19 maj klockan 10-15. Ängelholms kommun har monter 118.