Denna nyhet är gammal och har hämtats från vårt arkiv.

Nya gatu- och kvartersnamn på Stationsområdet

Kommunstyrelsen har beslutat om två nya kvartersnamn och tre nya gatunamn på Stationsområdet. Flera av namnen knyter an till områdets historia när det låg ett slakteri där, men även Ängelholms vänort Dobele lyfts fram.

Ängelholm fick sitt första slakteri i början av 1900-talet, då Ängelholms Exportslakteri Aktiebolag bidades. Byggnaderna med bland annat slakthall och kylrum uppfördes vid Nybrovägen. Verksamheten styrdes av A P Bergdahl, majoritetsägare och därtill disponent. På samma plats invigde Scan år 1950 ett av Europas modernaste slakterier. Den nya bebyggelsen kommer att uppföras på det område där det gamla exportslakteriet och senare Scan hade sin verksamhet. De föreslagna kvartersnamnen har därför sitt ursprung i den slakteriverksamhet som funnits på platsen.

Namnberedningen har föreslagit, och kommunstyrelsen beslutat om, kvartersnamnen Slakteriet och Rökeriet enligt karta nedan.

Kommunstyrelsen fattade också beslut om tre nya gatunamn i samma område. Charkuterigatan anknyter liksom Bergdahls gränd till områdets historia.

Dobelegatan uppmärksammar däremot Ängelholms lettiska vänort som vid 25-årsjubileet av vänortsutbytet förra året mottog en gatuskylt med just namnet Dobelegatan.

Det är inom detaljplanen för Sockerbruket 11 som nu de nya namnen fastställs. Sockerbruket 11 är en del av det nya området Stationsområdet.

Läs mer om Stationsområdet

Karta