Denna nyhet är gammal och har hämtats från vårt arkiv.

Hoppa inte från broarna

Att bada är härligt men kan också vara farligt om det sker på en osäker plats eller på ett osäkert sätt. Att bada och hoppa från broar och klippor kan vara direkt livsfarligt. Tänk på din egen säkerhet och hoppa inte från broarna ner i Rönneå!

Hoppa inte från broarna

Kommunen har fått kännedom om att personer återigen har hoppat från en av stadens broar ner i Rönneå.

Det kan vara livsfarligt att hoppa från broarna och ner i ån. Rönneå är inte djup och på grund av strömmarna förändras vattnet och botten snabbt. Det går båtar på ån och mycket bråte flyter runt.

Kommunen avråder badare från att dyka eller hoppa från broarna

Det ligger ett egenansvar i den egna säkerheten. För den kan kommunen inte ta ansvar. Föräldrar ansvarar för sina barn och påträffar du någon som utsätter sig själv för fara har du ett ansvar att säga till. Även att larma polis eller räddningstjänst om det finns fara för annans liv.

Du är skadeståndsskyldig

Skulle något på bron, armaturer och annat bli förstört i samband med att man klättrar, så riskerar man att bli skadeståndsskyldig.

Bada på säker plats

Vi vill istället uppmana alla badare att bada vid kommunens anvisade badplatser. På dessa badplatser tas särskild hänsyn kring säkerhet och tillgänglighet.

Kommunens anvisade badplatserlänk till annan webbplats

Pyttebron
Pyttebron