Denna nyhet är gammal och har hämtats från vårt arkiv.

Kommunstyrelsen har beslutat om förslag till budget 2019

Kommunstyrelsen har nu beslutat om att godkänna kommundirektörens förslag till budget för Ängelholms kommun för 2019. Det är första gången som tjänsteorganisationen har tagit fram ett samlat förslag till budget. Nu inleds det politiska arbetet.

Förslaget bygger på de ekonomiska förutsättningar som bedöms för 2019 och framåt samt på kommunfullmäktiges långsiktiga ekonomiska mål om att kommunens resultat ska uppgå till två procent av skatter och statsbidrag. Det innebär ett resultat på 46 miljoner kronor nästa år.

Prioriterade områden i budgetförslaget är den digitala transformationen, kompetensförsörjning och lokalförsörjning.

Ängelholms kommun har länge haft en budgetprocess som byggt på att det finns en tydlig politisk majoritet. Erfarenheterna från de senaste årens budgetarbete har visat att det finns behov av ett förändrat arbetssätt. Därför beslutade kommunstyrelsen i januari om en ny process där kommundirektören fick uppdraget att ta fram ett sammanhållet förslag till budget. Efter beslutet i kommunstyrelsen den 13 juni, påbörjas det politiska arbetet. Budgetförslaget från tjänsteorganisationen lämnas nu över till de politiska partier som finns representerade i kommunfullmäktige. Partierna har nu god tid på sig för att lägga sin politiska profil på budgetförslaget. Kommunfullmäktige fattar beslut om budget för 2019 den 20 november.

Här kan du läsa förslaget till budgetPDF

 

Beslut om budget