Denna nyhet är gammal och har hämtats från vårt arkiv.

Polisens löften till ängelholmarna

I förra veckan anordnade Polisen i Ängelholm tillsammans med politiker och tjänstepersoner i Ängelholms kommun en workshop med syfte att arbeta fram vilka områden som är aktuella för Polisens medborgarlöften och vilka områden som ska prioriteras. Under onsdagen presenterade lokalpolisområdet det medborgarlöftet där polisen lovar att arbeta med följande:

  • Synlighet, medborgarna ska få en mer synlig polis. Detta genom exempelvis besök och patrullering.
  • Trafik, utveckla regelefterlevnad på klagomålen som inkommit till polisen eller kommunen. Utveckla det effektiva samarbetet med kommunen vid förarbetet kring ombyggnader i trafikmiljön eller där beteendeförändring i trafikmiljön är målet.
  • Trygghet med fokus på landsbygden, utveckla tillsammans med samverkanspartners förutsättningar för att medborgarna ska känna sig trygga i sin kommun. Detta främst på landsbygden där man sällan har en kontakt med sin lokala polis. Utveckla grannsamverkan i brottsförebyggande syfte gällande inbrott och stölder.

Syftet med är att på ett mer konkret sätt vikta och prioritera de mest prioriterade problemområdena och brottstrenderna inom kommunen. För att polisen och deras samverkanspartners ska gemensamt aktivt jobba mot samma problembild för att få en större effekt av åtgärderna och resurserna.

– Vår uppfattning är att Ängelholmarna känner sig mer otrygga än de behöver vara. Därför är det viktigt att vi är proaktiva och att synas mer bland allmänheten, inte minst i tätorterna, säger Karim Ottosson, lokalpolischef i Ängelholm.

De prioriterade områdena som lägger grunden för medborgarlöftet har arbetats fram genom en workshop där Polisen, tjänstepersoner och representanter från samtliga partier i kommunfullmäktige deltog. Det är första gången kommunen samarbetar tillsammans med polisen på det här sättet. Nu ska resultatet mätas och utvärderas.

– Resultatet är frukten av ett bra samarbete och processen är flexibel, eller agil som vi säger i Ängelholm, säger Lars Nyander (S), kommunstyrelsen ordförande.

– Det pågår en diskussion i kommunen om hur vi kan bidra till att öka tryggheten för våra medborgare. Att vi tillsammans sätter oss ner och formulerar frågeställningar om hur vi kan påverka problembilden är en bra start och visar på bra och korta vägar mellan oss och polisen, säger Robin Holmberg (M)