Denna nyhet är gammal och har hämtats från vårt arkiv.

Igår sammanträdde kommunfullmäktige - se hela det inspelade mötet här

Ungefär en gång i månaden sammanträder vårt högst beslutande organ: kommunfullmäktige. Vi livesänder alltid alla kommunfullmäktiges möten så att alla ska kunna se vad som beslutas och hur det går till.