Denna nyhet är gammal och har hämtats från vårt arkiv.

Markanvisningstävling för Parkskolan

Ängelholms kommun bjuder in till markanvisningstävling för utveckling och byggnation på fastigheten Samskolan 3 intill Stadsparken. Med tävlingsformens hjälp ska det allra bästa projektet för tomten tas fram avseende exploateringsgrad, koncept och ekonomi.

Syftet med markanvisningstävlingen är att stärka stadslivet i direkt anslutning till Stadsparken och bredda en redan befintlig mångfald av funktioner med möjlighet till bostäder och andra aktiviteter.

I tävlingsprogrammet går att läsa att bebyggelsen kan omfatta bostäder och/eller möjligheter till olika former av centrumverksamheter och parkering. Parkskolan kan bibehållas i sin helhet eller så kan delar rivas. Kamengatan ingår i tävlingsområdet för att underlätta en koppling till Stadsparken.

En jury ska bedöma inkomna förslag och lämna rekommendation om vilken intressent som ska erbjudas möjlighet att köpa fastigheten. Försäljningen ska sedan beslutas av kommunfullmäktige.

Sista dag för att lämna in tävlingsförslag är den 8 oktober 2018. Vinnaren av markanvisningstävlingen beräknas kunna utses i december 2018.

Hela tävlingsprogrammet finns här

 

Parkskolan