Denna nyhet är gammal och har hämtats från vårt arkiv.

Eldningsförbud i Ängelholm

Räddningstjänsten Skåne Nordväst bedömmer att det är extremt stor brandrisk och beslutade för ett tag sedan om förbud mot eldning utomhus. Förbudet gäller alla typer av uppgörande av eld utomhus samt grillning på mark.

Eld

Det här gäller vid eldningsförbud

Räddningscheferna i nordvästra Skåne har infört ett generellt eldningsförbud vid brandriskvärde 4 (stor brandrisk), 5 (mycket stor brandrisk) eller 5E (extremt stor brandrisk). Brandrisken kan vara stor även om det precis har regnat – marken under det översta lagret kan fortfarande vara mycket torrt.

  • Eldningsförbud innebär att du inte får använda öppen låga utomhus. All eldning utomhus är då förbjuden.
  • Du får lov att använda fasta grillplatser som finns på allmänna platser och i parker.
  • Det går också bra att använda fasta hemmagrillar som står på egna ben och inte är i kontakt eller nära marken. Gasolgrill går också bra att använda.
  • Tänk på att du kan ställas till svars och bli straffad om du orsakar en brand på grund av oaktsamhet.

Läs mer om eldninglänk till annan webbplats
Läs mer om brandriskprognoser för Ängelholm och nordvästra Skånelänk till annan webbplats