Denna nyhet är gammal och har hämtats från vårt arkiv.

Bevattningsförbud införs i Ängelholms kommun - hjälp oss att spara vatten!

Från och med den 8 augusti klockan 15.00 råder bevattningsförbud i Ängelholms kommun. Det innebär att dricksvattnet måste prioriteras till mat, dryck och hygien.

Bevattningsförbudet gäller allt kommunalt dricksvatten och är en följd av den långa perioden med varmt och torrt väder i kombination med stor vattenförbrukning. Sjöar, vattendrag och grundvattennivåerna är rekordlåga. Därför måste vi nu hjälpas åt att spara på vattnet!

Detta innebär bevattningsförbudet

Dricksvattnet ska främst användas till mat, dryck och hygien. Du får inte bevattna varken nyplanterad eller befintlig växtlighet, annat än med vattenkanna. Det gäller för enskilda bostäder, flerfamiljsfastigheter, offentliga och privata verksamheter.

Bevattningsförbudet innebär att det är förbjudet att använda kommunalt vatten till:

 • bevattning av gräsmattor, blommor eller annan växtlighet med vattenslang eller vattenspridare. Bevattning får ske med vattenkanna
 • att fylla pooler eller byta ut vatten i pooler och spabad
 • högtryckstvätt för att exempelvis tvätta fasader, fordon med mera.

För att vattennivåerna i råvattentäkterna ska återställas, till normala nivåer, krävs ihållande regn under några veckors tid. Råvattentäkter med grundvatten är sannolikt inte återställda förrän nästa vår. Detta ifall den förväntade nederbörden under hösten och vintern är normal

Frågor och svar:

Varför införs bevattningsförbudet nu?
Kan vattnet ta helt slut?
Påverkar regnet bevattningsförbudet?
När upphävs bevattningsförbudet?
Gäller förbudet för mig med egen brunn?
Får jag vattna med vattenkanna?
Vad gör jag om min granne bryter mot bevattningsförbudet?
Jag har nyss planterat häck eller träd, får jag vattna?
Går det att få dispens mot bevattningsförbudet, till exempel om jag nyligen gjort en större plantering?
Varför får kommunen vattna planteringar och fotbollsplaner?
Får jag ta vatten från åar eller vattendrag för att vattna min trädgård?
Spelar det verkligen någon roll om jag sparar några liter vatten när jag borstar tänderna?
Varför spolar kommunen VA-ledningar när ni uppmanar andra att vara sparsamma med vattnet?

Tips för att spara vatten

Här följer ett antal tips för att använda vatten hållbart. Flera av dem kan vara bra att tänka på även annars.

 • Undvik att vattna gräsmattan.
 • Fyll inte några pooler eller spabad.
 • Tvätta inte bilen just nu, måste man så använd en biltvätt som återanvänder vattnet.
 • Bevattning av blommor och annan växtlighet bör ske endast med kanna, helst tidigt på morgonen eller sent på kvällen.
 • Duscha istället för att bada.
 • Stäng av vattnet när du borstar tänderna.
 • Ställ en fylld tillbringare med vatten i kylen så slipper du låta kranen rinna för att vattnet ska bli kallt.
 • Kör fulla disk- och tvättmaskiner.

I Sverige förbrukar vi i genomsnitt under året 140 liter vatten per person och dygn i vanliga fall fördelat enligt nedan:

 • 60 liter för personlig hygien.
 • 30 liter för toalettspolning.
 • 15 liter för disk.
 • 15 liter för tvätt.
 • 10 liter för mat och dryck.

Bevattningsförbud