Denna nyhet är gammal och har hämtats från vårt arkiv.

Viktig information inför skolstarten höstterminen 2018

Inför skolstarten har vi gjort några ändringar för att göra skolgången smidigare. Det är tre viktiga punkter för alla med skolbarn att hålla reda på.

  • Enkel digital registrering inför skolstarten. Inför varje termin har vi samlat in uppgifter som skolan behöver på blanketter. Exempel på detta har varit specialkost, anhöriguppgifter och modersmål. Från och med i höst görs allt detta enkelt och samlat digitalt. Använd länken:

Engelholm.se/skolstartlänk till annan webbplats

  • Det blir enklare att logga in på lärplattformen Fronter. Använd följande länk:

Fronter.com/engelholmlänk till annan webbplats

  • Frånvaroanmälan i Fronter kan göras när som helst under dygnet och via telefon till kundtjänst under deras öppettider. För att information om frånvaro ska nå ut till skolan innan skolan börjar på morgonen önskar vi att anmälan görs i Fronter. 
En bild med text där det står "Skolstart!"