Denna nyhet är gammal och har hämtats från vårt arkiv.

Debatt om social hållbarhet

Hur kan en väl fungerande förskola, skola och föreningslivet minska utanförskapet och påverka både social och ekonomisk hållbarhet för nuvarande och kommande generationer? Den frågan har kommunfullmäktige i Ängelholm gett en politisk beredning i uppdrag att svara på. På kommunfullmäktiges sammanträde den 27 augusti presenterar beredningen sin slutrapport och bjuder in till debatt.

Under det senaste året har en grupp politiker i Ängelholm arbetat med fokus på strukturella förutsättningar för att klara skolan och utbilda sig vidare. Hur skapar vi optimala förutsättningar för att alla barn och ungdomars potential tillvaratas? Från att ge det lilla barnet en god start i livet till att ge barn och unga fortsatt goda förutsättningar genom skolåren.

Beredningens slutsats är att tidiga insatser ger bäst effekt och rekommendationen är att inrätta en social investeringspolitik.

- Vi behöver se tidiga insatser och satsningar på barn och unga som investeringar för framtiden istället för som kostnader, säger Emma Yngvesson, beredningens ordförande.

Social hållbarhet är inte en fråga som kan lösas snabbt och enkelt. Det kommer krävas samma typ av långsiktiga investeringsperspektiv som samhället redan har inom andra områden, till exempel infrastruktur och miljö.

- Förebyggande insatser riktade mot barn och unga ger extra mycket tillbaka för varje investerad krona. Det är ett effektivt sätt att skapa en social hållbarhet för framtida generationer, avslutar Emma Yngvesson.

Välkommen att följa presentationen och debatten i stadsbibliotekets hörsal med start kl. 19 den 27 augusti. Debatten går också att följa via webbsändning på www.engelholm.selänk till annan webbplats

Beredningens förslag till slutrapport finns att hämta via länken nedan

https://diarium.engelholm.se/Download/714a0937-cea6-426a-b110-6267e0963a54länk till annan webbplats