Denna nyhet är gammal och har hämtats från vårt arkiv.

Nu hävs bevattningsförbudet

Från och med den 31 augusti klockan 09:00 hävs bevattningsförbudet i Ängelholms kommun. En anledning är det kallare vädret med mer nederbörd.

I Ängelholms kommun har vi haft bevattningsförbud sedan den 8 augusti. Insatsen har gett bra resultat och därför hävs nu förbudet.

–Vi vill passa på att tacka alla medborgare för att de följt bevattningsförbudet och hjälpt till att spara på vattnet när läget varit kritiskt. Vi har fått kontroll över vattenuttaget igen och det har varit stabilt under de senaste dygnen, säger Cornelia Ljungerud, VA-chef i Ängelholms kommun.

En stor anledning till att förbudet nu hävs är att vädret slagit om från den långa torkan till ett mer ostadigt och kallt väder med mer nederbörd som följd.

Nivåerna i sjöar, åar och vattendrag har dock inte höjts tillräckligt ännu, och det kommer troligtvis att ta lång tid för att återgå till normala nivåer.

– Därför vi vill fortsatt uppmana våra medborgare att hushålla med och hjälpa oss med att spara på vattnet tills nivåerna återgått till det normala. Då slipper vi införa bevattningsförbudet igen, säger Cornelia Ljungerud.