Denna nyhet är gammal och har hämtats från vårt arkiv.

Upphandlingsfrukost

Den 2 oktober klockan 07:30 bjuder Upphandlingsenheten in till frukost och upphandlingsseminarium på Stadshuset i Ängelholm. Vi informerar om bland annat kommande upphandlingsplan, miljömål och kommunens nya hantering av direktupphandlingar.

Det finns gott om utrymme att ge förslag på frågor som ni vill diskutera eller vill att vi skall informera om. Förslag skickas till upphandlingschef Sofie Arebom:

sofie.arebom@engelholm.se

Tid & datum: 2 oktober 2018, 07:30 - 10:00
Plats: Stadshuset i Ängelholm (Östra vägen 2)

Anmälan via e-post till:

upphandling@engelholm.se

Vänligen ange ev. specialkost i din anmälan.

Preliminärt program

Upphandlingsplan 2018-2019

Information om kommande upphandlingar.

Miljömål fossilfritt 2021

Vad innebär detta och hur påverkar det er som anbudsgivare/leverantörer?

Direktupphandling

Information om Ängelholms kommuns nya hantering av direktupphandlingar och vilken påverkan det har på leverantörsledet.

 

Upphandlingsfrukost