Denna nyhet är gammal och har hämtats från vårt arkiv.

Ny webbplats för kemikaliesmart arbete

I september lanserades en ny webbsida med namnet Kemikaliesmart Skåne där har Ängelholm och fem andra skånska kommuner samlat information om att arbeta kemikaliesmart i förskolan, skolan och hemmet.

Genom webbplatsen tar några av Skånes kommuner – i samarbete med Region Skåne och Länsstyrelsen Skåne – steg för att förverkliga etappmål i regeringens handlingsplan för en giftfri vardag, där barns hälsa är ett viktigt fokus. 

– På webbplatsen finns information både för undervisning och som man kan använda sig av hemma, säger Rose-Marie Karlsson, förskolepedgog och barnrättsstrateg.

Kemikaliesmart Skånes hemsidalänk till annan webbplats

Kemikaliesmart Skåne är är en webbplats med fokus på fokus på barns och ungdomars hälsa och välbefinnande.