Denna nyhet är gammal och har hämtats från vårt arkiv.

Blå fotspår ska leda kommunens besökare rätt

Sedan ett par dagar tillbaka pryder blå skoavtryck gångbanorna på utvalda platser i kommunen. Tanken är att turister och besökare på ett enkelt sätt ska hitta rätt.

Det är totalt tre spår som har målats under den gångna veckan. Två av spåren börjar vid stationen, där det ena går in via Järnvägsparken, över Sockerbruksbron, till Tingstorget och slutligen ut mot Storgatan. Det andra spåret går via Järnvägsbron till Stortorget.

Den tredje sträckan leder från Nya Torgs parkering till Stadsparken.

– För turister och besökare är det inte alltid helt självklart var man ska ta vägen för att hitta in till centrum från stationen. Den här metoden fungerar både som en utsmyckning av staden och som en tydlig vägvisning, säger Jerry Palm som är gatuingenjör.

Blåa skoavtryck ska leda turister rätt i Ängelholm.
Tre sträckor har målats under veckan.