Denna nyhet är gammal och har hämtats från vårt arkiv.

God kvalitet inom kommunens hemtjänst och särskilda boenden

Ängelholms Kommun får goda betyg i Socialstyrelsens undersökning ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?”. Socialstyrelsen har frågat alla i Sverige över 65 år med hemtjänst eller som bor på ett äldreboende vad de tycker om sin vård och omsorg.

– Verksamheten visar resultat i toppklass. Särskilt glad är jag för det höga betyget till bemötandet och förtroendet för våra medarbetare. Det är viktigt, inte bara för tryggheten, utan det är också ett kvitto på stort engagemang för våra äldre, säger Susann Pettersson chef för huvuduppdrag Hälsa.

– Våra medarbetare gör fantastiska insatser, deras engagemang och kunskap är en förutsättning för att våra äldre fortsätter vara nöjda. Nu ska vi analysera resultaten på enhetsnivå för att identifiera vilka områden vi ska utveckla framöver, säger Helena Gottfriedson, verksamhetschef för hemtjänst och Eva Sällström, verksamhetschef för särskilt boende.

Enkätundersökningen genomfördes i maj 2018 och riktades till alla äldre med hemtjänstinsatser eller boende på särskilda boenden (äldreboenden).

Resultat särskilda boenden

I Ängelholm svarade 176 personer, vilket är 48,2% av de tillfrågade. Kommunen får högre betyg än riket som helhet i 20 av 21 på frågor som bland annat gäller områdena boende- och måltidsmiljö, inflytande, bemötande, trygghet, sociala aktiviteter och tillgänglighet.

Ett område som särskilt sticker ut är att man är mycket nöjd med vilka aktiviteter som erbjuds. Ängelholm har särskilt satsat på att öka den sociala samvaron. Måltidssituationen har också förbättrats.

96 procent anser att de får ett bra bemötande från personalen och 89 procent känner sig trygg på sitt boende.

86 procent anser att de har lätt att få kontakt med personalen, och lika stor andel anser att man har förtroende för personalen. Den sammantagna nöjdheten ligger på 84 procent.

Mest och minst nöjda

Mest nöjda är personer i särskilda boenden med bemötandet från personalen och möjligheten att få kontakt med personalen vid behov. Man känner sig trygg på sitt boende och den sammantagna nöjdheten är god.

Minst nöjda är man med utomhusmiljön vid boendet, det känns inte trivsamt. Vidare visar undersökaningen att man inte vet vart man vänder sig med synpunkter och får information om tillfälliga förändringar. Många upplever att man besväras av ensamhet.

Resultat hemtjänst

I Ängelholm svarade 398 personer, vilket är 60,9 procent av de tillfrågade.

Ängelholm får högre betyg än riket i samtliga frågor som bland annat gäller områdena kontakter med kommunen, inflytande och bemötande samt trygghet och tillgänglighet.

Den sammantagna nöjdheten är 93 procent, vilket är samma nivå som föregående år

98 procent anser att de får ett bra bemötande från personalen och 92 procent känner förtroende för personalen och är nöjda med hur personalen utför sina arbetsuppgifter.

Mest och minst nöjda

Mest nöjda är personer med hemtjänst med bemötandet från personalen samt att de känner förtroende för personalen. Vidare känner man sig trygg att bo hemma med stöd från hemtjänsten, man är mycket nöjd med sin hemtjänst i sin helhet.

Minst nöjda är man med i vilken utsträckning man kan påverka vid vilka tider man får hjälp, samt information om tillfälliga förändringar. Många upplever också att man besväras av ensamhet.

Om undersökningen

Syftet med undersökningen är att kartlägga de äldres uppfattning om sin vård och omsorg för att kunna jämföra mellan kommuner och verksamheter samt att använda som underlag för utveckling och förbättring av vården och omsorgen om de äldre. På Socialstyrelsens webbplats finns mer att läsa om de nationella resultaten samt resultat redovisade per län, kommun och för verksamheter.

Läs mer på Socialstyrelsens webbplats länk till annan webbplats

Ängelholms kommuns hemtjänst får goda resultat i Socialstyrelsens undersökning.