Denna nyhet är gammal och har hämtats från vårt arkiv.

​Ny utredning presenterar förslag för förbättrad ekonomi i skolan

I november 2017 fattade kommunstyrelsen beslut om att genomföra en extern genomlysning av ekonomi och verksamhet inom Ängelholms skolor och förskolor. Bakgrunden var att det under hösten 2017 kom signaler om att flera rektorsområden började visa ekonomiska underskott. Nu har en konsultrapport presenterat ett antal rekommendationer för att förbättra ekonomin.

Förskola och skola är det största verksamhetsområdet i Ängelholms kommun. Att erbjuda en utbildning som gör att eleverna når de nationellt uppsatta målen, är ett prioriterat uppdrag för kommunen.

Grundskoleverksamheten i Ängelholms kommun har sedan länge rankats högt nationellt. Under framför allt 2017 förändrades dock den ekonomiska bilden i annan riktning. Därför beställde kommunstyrelsen en genomlysning av verksamheten för att fånga upp vilka områden som behöver förbättras och kan utvecklas.

– Vi har precis tagit emot rapporten och ska naturligtvis gå igenom den noggrant. Förhoppningen att vi kan få nya perspektiv på vilka förbättringar som kan göras för att få en ekonomi i balans, säger BrittMarie Hansson, välfärdsnämndens ordförande (S) .

Efter välfärdsnämnden sammanträde den 25 oktober kommer en handlingsplan med åtgärder att tas fram.

Utredarna ger i rapporten ett antal rekommendationer. Man anser exempelvis att det bör göras en översyn av resursfördelningssystemet så att resurserna till skolan fördelas efter behov och att kommunen kan säkerställa en likvärdig utbildning för alla elever. Vidare anser utredarna att varje rektor ska ha ett budgetansvar, vilket innebär att systemet med områdesrektor behöver ses över.

– Det är bra att ibland genomlysa en verksamhet och naturligtvis finns det mycket att utveckla, säger Claes Jarlvi, tf huvuduppdragschef för Lärande och familj. Vi ska gå igenom förslagen i rapporten och därefter göra en konkret handlingsplan tillsammans med våra chefer.

Läs hela rapportenlänk till annan webbplats