Denna nyhet är gammal och har hämtats från vårt arkiv.

Utökning av bussturer till Hjärnarp

Från och med december i år kommer busstrafiken till Hjärnarp utökas med ytterligare två turer på vardagar. Detta tack vare ett samarbete mellan Ängelholms kommun, Skånetrafiken och trafikbolaget Nobina.

Ängelholms kommun har sedan 2017 köpt till extra trafik på linje 507 (Ängelholm – Hjärnarp – Svenstorp) i form av två turer på kvällar och helger. Det utökade turutbudet har varit en stor framgång för linjen då det bidragit till en stadig resandeökning. Under 2017 gjordes 15,3 procent fler resor än 2016.

I år har Skånetrafiken därför meddelat att de från och med december tar över kostnaden för turerna. Ett fortsatt tillköp från kommunens sida kommer innebära en utökning med ytterligare två turer på vardagar samt förlängning av en befintlig tur från Hjärnarp till Svenstorp. Dessa turer börjar trafikeras från och med december 2018.

Ängelholms kommun har ett trepartssamarbete med Skånetrafiken och trafikbolaget Nobina. Inom trepartssamarbetet arbetar parterna med frågor som berör utvecklingsplaner kopplat till linjenätet, tillköp, tidtabeller och linjenätsanalyser. Syftet med samarbetet är bland annat att allt fler ska välja att åka kollektivt.

Buss 507