Denna nyhet är gammal och har hämtats från vårt arkiv.

Beslut om Stadshusets framtid dröjer

Det blir återremiss för ärendet om Stadshusets framtid. Det står klart efter kommunstyrelsens sammanträde.

Det var i augusti tidigare i år som tre förslag om Stadshusets framtida användning presenterades för kommunstyrelsen. Kort sammanfattat var de tre förslagen att; göra om Stadshuset till bostäder, att Stadshuset skulle innehålla annan kommunal verksamhet och slutligen att Stadshuset skulle förbli stadshus.

När kommunstyrelsen sammanträdde under onsdagen så valde man att återremitera ärendet för ytterligare beredning innan beslut fattas.

Stadshuset i Ängelholm