Denna nyhet är gammal och har hämtats från vårt arkiv.

Kommunfullmäktige valde ny kommunstyrelse

Under måndagskvällens kommunfullmäktigesammanträde valdes nya ledamöter till kommunstyrelsen och ordförandeposter i fullmäktige och kommunstyrelsen.

Ny ordförande i fullmäktige

Elisabeth Kullenberg (M) valdes till ordförande i kommunfullmäktige, Ola Carlsson (M) till 1:e vice ordförande och Emma Yngvesson (S) till 2:e vice ordförande.

I fullmäktige, som är det högst beslutande organet i kommunen, sitter 51 ledamöter. Fullmäktige beslutar bland annat om hur budgeten skall fördelas. De väljer också vilka som skall sitta i kommunens olika nämnder och styrelser och tar sig an invånarnas medborgarförslag.

Robin Holmberg (M) valdes till kommunstyrelsens ordförande

Kommunstyrelsen ansvarar för verkställandet av de beslut som fattas i kommunfullmäktige och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Kommunstyrelsen utses av kommunfullmäktige, och har 13 ledamöter och 13 ersättare.

De nyvalda ledamöterna i kommunstyrelsen är:

Presidium

 • Robin Holmberg (M), ordförande
 • Liss Böcker (C), 1 vice ordförande
 • Lars Nyander (S) 2 vice ordförande

Ordinarie ledamöter

 • Patrik Ohlsson (SD)
 • Erik Sahlvall (L)
 • Linda Persson (KD)
 • Åsa Larsson (S)
 • Karl-Otto Rosenqvist (Mp)
 • Johan Wifralius (SD)
 • Ola Carlsson (M)
 • Fanny Krumlinde Handreck (S)
 • Maija Rampe (M)
 • Christina Hanstål (M)

Ersättare

 • Hannes Pettersson (M)
 • Göran Larsson (M)
 • Rasmus Korsvall (S)
 • Marie Wifralius (SD)
 • Karl-Erik Asp (M)
 • Per Skantz (M)
 • Ahmed Ahlshawahk (S)
 • Agneta Norman (M)
 • Alexander Johnson (SD)
 • Lennart Nilsson (C)
 • Sara Gígja (V)
 • Charlotte Engblom Carlsson (L)
 • Lennart Engström (KD) 

Se kommunfullmäktiges sammanträde från den 15 oktober 2018länk till annan webbplats

Kommunfullmäktige

Elisabeth Kullenberg (M) valdes till ordförande i Kommunfullmäktige, Ola Carlsson (M) 1:e vice ordförande och Emma Yngvesson 2:e vice ordförande.