Denna nyhet är gammal och har hämtats från vårt arkiv.

Nytt hjälpmedelsabonnemang införs vid årsskiftet

Från och med årsskiftet införs ett hjälpmedelsabonnemang i Ängelholms kommun. Det görs för att ta tillvara på de hjälpmedel som kommunen hyr eller har köpt in så att de används, och att inte minst för att fler patienter ska lämna tillbaka hjälpmedlen när de inte längre används.

I dag kostar det ingenting för patienten att få dessa hjälpmedel. En utredning visar att det har lett till många inte lämnar tillbaka dem när de inte längre behövs utan behåller hjälpmedlen för att ha vid ett senare tillfälle.

– Det förekommer också att patienten eller anhöriga slänger, ger bort eller lånar ut hjälpmedel. Konsekvensen blir att kommunen betalar hyra för hjälpmedel som inte används, säger Filippa Kurdve, verksamhetschef Uppdrag och stöd inom huvuduppdrag Hälsa.

Lösningen blir att från och med 1 januari nästa år införa ett hjälpmedelsabonnemang. Abonnemanget innebär att patienten ska betala 60 kr per månad i abonnemangskostnad för sina hjälpmedel. Avgiften är densamma oavsett hur många hjälpmedel patienten har via kommunen, hjälpmedelsabonnemanget ingår i maxtaxan.

– Vi har sett att närliggande kommuner som Båstad och Eslöv har infört abonnemang. Vi tror att abonnemanget kommer att bidra till att vi i högre utsträckning får tillbaka hjälpmedlen. Det i sin tur leder till att vi kan reducera onödiga hyreskostnader och undvika dyra nyinköp, säger Filippa Kurdve.

*Personer med insatser enligt LSS undantas abonnemangskostnaden.