Denna nyhet är gammal och har hämtats från vårt arkiv.

Hjälp oss att spara på vattnet!

Det är värmebölja, och det gör att det går åt ovanligt mycket dricksvatten! Nu behöver vi hjälpas åt och använda vattnet smart och spara så mycket vatten som möjligt.

Många av oss har säkert njutit av de senaste veckornas högtryck, och det ser ut som att det håller i sig ännu ett tag enligt metrologerna. Det varma vädret innebär att vi använder mycket mer vatten än vad vi brukar göra.

Vårt dricksvatten, vilket kommer från viktiga råvattentäkter, har inte fått någon påfyllning av regn de senaste månaderna. Därav är prognosen att i en av råvattentäkter kommer nivåerna sjunka så lågt, att inom 10-14 dagar kommer det inte att vara tillåtet att ta mer råvatten! Omfördelning av råvatten från övriga råvattentäkter, kommer att täcka vårt behov av dricksvatten kortsiktigt. Detta scenario kan komma att medföra att vi inför medför att vi kommer införa totalt bevattningsförbud inom Ängelholms kommun. För att vattennivåerna i råvattentäkterna ska återställas, till normala nivåer, krävs ihållande regn under några veckors tid. Råvattentäkter med grundvatten är sannolikt inte återställda förrän nästa vår. Detta ifall den förväntade nederbörden under hösten och vintern är normal

Vårt vattenverk har också en begränsad kapacitet för rening och produktion av dricksvatten. För att kunna säkerställa försörjningen behöver vi hjälpas åt att använda vattnet klokt.

Tips för att spara vatten

 • Låt bli att vattna gräsmattan!
 • Tvätta inte bilen.
 • Duscha istället för att bada.
 • Stäng av vattnet när du borstar tänderna.
 • Ställ en fylld tillbringare i kylen så slipper du låta kranen rinna för att vattnet ska bli kallt.
 • Kör fulla disk- och tvättmaskiner.

Hur vattnar vi i kommunen?

 • När kommunen vattnar blommor och träd används tekniskt vatten och inte dricksvatten.
 • Ängelholmshem vattnar några nyanlagda gräsmattor och använder då tekniskt vatten.
 • Kommunen vattnar nyanlagda träningsplaner. Till detta kan i dagsläget inte tekniskt vatten användas. Bevattningen sker i så liten omfattning som möjligt och enbart nattetid (med undantag för en plan på Ängelholms IP som ibland behöver vattnas även dagtid). Träningsplanerna behöver vattnas oftare än en vanlig gräsmatta eftersom de är uppbyggda på speciellt underlag som gör att vattnet inte hålls kvar. Detta för att de inte ska bli vattensjuka under höst- och vårregn. Just nu utreds möjligheten att samla upp det vatten som rinner igenom för att kunna använda detta för återbevattning. Eftersom kommunen har investerat miljonbelopp i anläggningarna har vi i dagsläget gjort avvägningen att bevattningen ska fortsätta.

Visste du att...

 • För varje minut som kranen står och rinner går det åt 6 liter vatten.
 • Ett fyllt badkar motsvarar 150 liter vatten. En dusch på 3 minuter motsvarar 36 liter.
 • En vattenspridare gör av med 150 liter vatten på 20 minuter.
 • Det går åt ca 50 liter vatten för en maskin tvätt.
 • Om en familj på fyra personer stänger av kranen medan de borstar sina tänder sparar de tillsammans 100 liter vatten på en dag.
 • Varje person gör i snitt av med 140 liter vatten per dag.
 • Råvatten är benämningen på det obehandlade grund-/ytvattnet som tas från vattentäkterna, vilket rensas till dricksvatten i vattenverket.

FAQ 

Varför ska jag spara på vattnet?
Kan vattnet ta helt slut?
Varför får kommunen vattna planteringar och fotbollsplaner?
Får jag ta vatten från åar eller vattendrag för att vattna min trädgård?
Spelar det verkligen någon roll om jag sparar några liter vatten när jag borstar tänderna?
Varför spolar kommunen VA-ledningar när ni uppmanar andra att vara sparsamma med vattnet?