Denna nyhet är gammal och har hämtats från vårt arkiv.

Utställning för barns rättigheter är startskottet till Tusen Lyktor

Just nu pågår en utställning på temat Kärlek och respekt på gamla Rådhuset. Utställningen är en del av kommunens barnkonventionsarbete och kommer att pågå i två veckors tid. Den avslutas i samband med att Tusen Lyktor tänds på Stortorget den 16 november.

Utställningen är ett arbete av ängelholms skolor och förskolors barn och pedagoger. Den tar avstamp i barnkonventionens andra artikel att: Alla barn har samma värde och lika rättigheter.

Öppetider för utställningen är vardagar kl. 13:00 - 16:00.
Fredagen den 16 november kl. 13:00 - 19:00

Utställning på gamla Rådhuset.