Denna nyhet är gammal och har hämtats från vårt arkiv.

Ängelholm bland Sveriges tjugofem bästa skolkommuner

För att uppmuntra kommuner som ger sina elever, lärare och skolledare goda förutsättningar utser Lärarförbundet varje år Sveriges Bästa skolkommun. Ängelholms kommun höga andel elever som uppnår högskolebehörighet och friska lärare gör oss till en topprankad skolkommum.

Lärarförbundets rankning Bästa skolkommun har sedan 2002 uppmärksammat kommuner som ger sina elever, lärare och skolledare goda förutsättningar för att skapa en god skola. Resultatet för 2018 presenterades under torsdagen och Ängelholms kommun hamnar på plats 21 av totalt 290 kommuner. Placeringen innebär en nedgång från förra året med sex placeringar.

Lärarförbundets undersökning Bästa skolkommun bygger på en jämförelse av 13 kriterier. Jämfört med året innan har Ängelholm förbättrat sin rankning på bland annat resurstilldelningen och sjukfrånvaron, medan kommunen i förhållande till andra gått bakåt på lärartätheten och lönen.

Våra gannkommuner Båstad, Helsingborg, Åstorp, Larholm, Klippan och Örkelljunga placerar sig på plats 4, 20, 139, 170, 248 och 277. I hela Skåne län är Ängelholm rankad som nummer fem av 33 kommuner.

13 kriterier för Bästa skolkommun

 1. Resurser till undervisningen.
 2. Utbildade lärare.
 3. Lärartäthet.
 4. Friska lärare.
 5. Lärarlöner.
 6. Kommunen som avtalspart.
 7. Andel barn i förskola.
 8. Betygsresultat, genomsnittligt meritvärde i åk 9.
 9. Betygsresultat i åk 9 i förhållande till förutsättningarna, Likvärdighetsindex.
 10. Andel elever som är godkända i alla ämnen i åk 9.
 11. Andel elever godkända i alla ämnen i förhållande till Likvärdighetsindex.
 12. Andel elever som fullföljer gymnasieutbildningen inom 3 år.
 13. Andel elever som uppnår grundläggande behörighet för högskolestudier.
Skolkommun