Denna nyhet är gammal och har hämtats från vårt arkiv.

Nu presenteras resultaten från Polisens trygghetsmätning 2018

Varje år utför polisen en undersökning för att mäta den upplevda tryggheten i landets städer och kommuner. Enligt årets trygghetsmätning upplever sig ängelholmarna som överlag trygga.

– Det innebär såklart inte att vi är färdiga med vårt trygghetsarbete, säger kommunpolis Fredrik Henriksson.

Under onsdagen presenterade kommunpoliserna Fredrik Henriksson och Karim Ottosson årets trygghetsmätning för kommunstyrelsen. Undersökningen visar att invånarna i Ängelholm känner stor trygghet jämfört med andra kommuner i liknande storlek. Men det finns trots en del att arbeta på.

– Trafiken är en sådan fråga. Många upplever att det körs för fort på flera platser i Ängelholm, säger Fredrik Henriksson.

Förutom trafiken är de större genomgripande problemen som lyfts fram, rädslan för inbrott, otrygghet ute om kvällar och nätter och buskörande mopeder.

I årets mätning ligger det genomsnittliga problemindexet i Ängelholm på 1.62 på en skala från 0-6 där ett lågt indexvärde tyder på hög upplevd trygghet.

– Trygghetsmätningarna är likt polisens medborgarlöften viktiga verktyg och en bra måttstock för vår förståelse om vilka åtgärder som behöver sättas in, säger Robin Holmberg, kommunstyrelsens ordförande (M),

Bland de åtgärder som kommunen genomfört tillsammans med polisen är trygghetsvandringar i hela kommunen, ett omfattande arbete om DNA-märkning och så är en övervakningskamera på väg upp i centrala Ängelholm.

– Genom sådana goda exempel blir vi mer trygga i vår egen stad, säger Jan Klauser, säkerhetschef i Ängelholms kommun.