Denna nyhet är gammal och har hämtats från vårt arkiv.

Fridhem - här växer Ängelholms nya stadsdel fram

Nu är vägar och ledningar på plats och den här veckan öppnar området för allmänheten. Nya Fridhem börjar ta form och i början av nästa år kommer de första husen att byggas. Vi åkte ut till Fridhem för att se hur arbetet utvecklas.

Söder om Ängelholms IP mellan Kullavägen och Helsingborgsvägen ligger Fridhem. För två år sedan bestod området av träningsplaner ämnade för fotboll, men under 2016 flyttades de cirka en kilometer söderut mot Lindab Arena. Då lades grunden för något nytt och här ska Ängelholms nya kvarter växa fram. En solig men blåsig eftermiddag åkte vi till Fridhem nyfikna på hur långt arbetet har kommit. Trots att det ännu inte finns några byggnader, går det med lite fantasi att förställa sig hur det kommer att bli.

Tony Bohman är kommunens projektledare för Fridhem. Han förklarar att det är ett ovanligt stort projekt, kanske ett av de största i Ängelholm och ett som tar många år att realisera.

– Men nu börjar det verkligen hända saker, säger han. Han syftar på att området i måndags gick igenom en slutbesiktning för etapp 1. Det innebär att alla gator, gång- och cykelvägar samt vatten- och avloppsledningar är färdiga. Dessutom öppnas området upp för allmänheten.

– Det går alldeles utmärkt att komma hit om man är nyfiken. Vägarna är klara och här finns ett litet promenadstråk för hundägare och andra motionärer som vill ta sig en titt, säger Tony Bohman.

Fridhem

Tony Bohman, projektledare, blickar ut över nya Trapetsgatan och området som snart är Ängelholms nya stadsdel.

Att området nu har gått igenom slutbesiktning innebär även att byggnationen på området snart kan starta. Först ut är Murum AB som ska börja bygga bostadsrätter i radhusformat i områdets östra del under första delen av 2019. Murum AB är ett av fem bolag som kommer att bygga på området. Även Tegel Fastigheter, Boet Bostad, Skanska Hyresbostäder och Wästbygg lämnade in vinnande bidrag i en marktävling och kommer därmed bygga bostäder på Fridhem.

Fridhem 1

Visionsskiss från Murum AB på radhusen i östra delen av Fridhem. FOTO: Murum AB

Det blir alltså både hyresrätter och bostadsrätter med både högre lägenhetshus om upp till 6 våningar och radhus. Allt som allt blir det cirka 400 nya bostäder i den första etappen.

–Detaljplanen för området medger även centrumfunktioner för exempelvis handel. Kommunen har även för avsikt att uppföra en ny grundskola, ett nytt särskilt boende och en ny förskola på Fridhem, säger Mårten Nilsson, chef för Mark och exploatering i Ängelholms kommun.

En ambition med området är att det ska utvecklas med hållbarhet i fokus. Närhet till vardagsservice och rekreations- och fritidsanläggningar, samt att tillgången till gång-, cykel- och kollektivtrafik är prioriterade. I praktiken innebär det att den som väljer att bo på Fridhem ska ha möjligheten att leva klimatsmart genom praktiska lösningar som underlättar att göra hållbara val och här ska finnas naturliga gröna rekreationsstråk.

–Ängelholm är en starkt växande och attraktiv boendekommun. Här vill människor bo och leva. Vi har småstadens livskvalitet med närhet till storstadens utbud , säger Mårten Nilsson.

Området är nu öppet för allmänheten. Välkommen till Fridhem!

Besök Fridhems projektsida

Fridhem