Denna nyhet är gammal och har hämtats från vårt arkiv.

Positivt planbesked för ny skola på Fridhem

Kommunstyrelsen beslutade om att meddela positivt planbesked för en ny skola på Fridhem. Skolan är enligt planansökan tänkt att rymma cirka 600 elever från förskola upp till årskurs 9.

Förutom skola innehåller planansökan även bostadsbebyggelse. Skolan är tänkt för upp till 600 elever och behovet är i första hand kopplat till de nya bostäderna som kommer byggas på Fridhem och söder om Kulltorp under de kommande åren.

Detaljplanen förväntas antas under det fjärde kvartalet år 2021.

Skola på Fridhem

Karta med schematisk redovisning av samband och innehåll, från tjänsteutlåtande.