Denna nyhet är gammal och har hämtats från vårt arkiv.

Tänk på vad du spolar ner

I Ängelholm hamnar varje vecka mer än två kubikmeter skräp felaktigt i avloppet. Det blir sammanlagt cirka 50 ton om året. Exempelvis torklappar/våtservetter, tamponger och tops hör inte hemma i avloppet.

Vanligt avfall

Det är mycket av vanligt avfall som spolas ner i toaletten som egentligen skulle slängas i restavfallet. Tops, sanitetsprodukter, kondomer, torklappar/våtservetter, handdukar, kattsand fastnar i avloppsledningar och pumpar. Dessa produkter kan inte ”renas bort” i reningsverket utan måste plockas bort. Kostnaderna för att ta hand om allt avfall och reparera utrustningen som går sönder är stora.

Visste du att…

…inte ens en bomulls- eller hårtuss får slängas i avloppet?

Farligt avfall

Reningsverken kan inte rena bort kemikalier, färgrester, lösningsmedel, mediciner och annat farligt avfall. Det mesta rinner rakt igenom reningsverket och ut i Rönne å och Skälderviken där det skadar vår miljö. Spola därför aldrig ner farligt avfall. Lämna gamla mediciner till apoteket och farligt avfall till återvinningscentralen.

Kom ihåg…

…att aldrig spola ner färg eller färgrester i avloppet!

Fett från köket

Även fett ställer till problem i ledningarna. När man spolar ner matrester i avloppet eller sköljer ur stekpannor eller frityrolja i köket hamnar mycket fett i avloppsvattnet. Fettet kyls ner och fastnar på insidan av ledningarna som sätts igen. Torka därför ur din stekpanna med hushållspapper. Frityrolja kan du hälla i ett gammalt mjölkpaket som du sedan tejpar igen och lägger i hushållssoporna.

Tänk på att…

…du även undviker tråkiga och kostsamma avloppsstopp i din egna fastighet om du följer råden!

Kretslopp

Vid Ängelholms avloppsreningsverk återförs slammet till jordbruksmark. För att detta ska vara möjligt även i framtiden måste innehållet av t.ex. tungmetaller minskas. Du kan bidra till detta genom att vara uppmärksam som konsument på innehållet i det du handlar.

Det kan t.ex. gälla att undvika målarfärger som innehåller kadmium eller träningskläder med silverhaltiga bakteriedödande ämnen.

Visste du att...

...cigarettfimpar och snus innehåller kadmium!

Har du frågor om avlopp? Läs mer på engelholm.se eller kontakta Kundtjänst på 0431-87 000.