Denna nyhet är gammal och har hämtats från vårt arkiv.

Grill- och eldningsförbud i hela Skåne

Det råder förbud mot att elda och grilla i hela Skåne.

Uppdatering 13 augusti 2018:

Länsstyrelsen Skåne har beslutat att lätta på det skärpta eldningsförbudet. Från och med den 13 augusti klockan 16:00 är det åter tillåtet att grilla på egen tomt igen.

Det kommer numera bli tillåtet att grilla på egen tomt igen om grillen är upphöjd från marken, befinner sig på ett säkert avstånd till brännbart material och om brandsläckningsutrustning finns tillgänglig. Det blir också tillåtet med heta arbeten om det sker säkert enligt svenska brandskyddsföreningens regler. Dessutom lättas förbudet för yrkesmässig matlagning, såvida vissa kriterier uppfylls

Eldningsförbud i Skåne från och med 23 juli / Ban on grilling and lighting fires in Skåne / Grill- und Feuerverbot in Skåne seit dem 23. Juli / Täydellinen tulenteko-ja grillauskielto ulkona tästä päivästä ( 23.7) lähtien koko Skåne läänissä. /
دايتا من ٢٣ يوليو ممنوع منعاً باتاً اشعال النار و الشواء في مقاطعة سكونا /

ممنوعیت آتش افروختن از روز ۲۳ جولای در استان اسکونه

Vad innebär eldningsförbudet?

Förbudet innebär att:
Det är förbjudet att elda och grilla i hela Skåne län från och med den 23 juli. Var uppmärksam på att det innebär att även fasta grillplatser, användningen av campingkök eller engångsgrillar.

Detta betyder att det INTE är tillåtet att:

  • använda engångsgrill
  • använda stormkök oavsett typ av bränsle
  • göra upp eld eller grilla direkt på marken (ej heller med stenring och vid fasta grillplatser)
  • använda pyrotekniska artiklar utomhus

Den som bryter mot förbudet gör sig skyldig till ett brott och kan stå till svars i enlighet med Lag om skydd mot olyckor.

Eldningsförbudet omfattar inte:

  • Heta arbeten enligt Svenska Brandskyddsföreningen definition.
  • grillning på egen tomt, om grillen är upphöjd från marken, på säkert avstånd till brännbart material och om brandsläckningsutrustning i tillräcklig omfattning finns tillgänglig.
  • yrkesmässig matlagning som använder öppen låga eller liknande inom fast eller tillfälligt restaurangområde, dock får matlagning enbart ske på icke brännbar yta, på säkert avstånd till brännbart material och om brandsläckningsutrustning finns tillgänglig. Släckutrustningen måste vara dimensionerad till aktuell verksamhet.

Eldningsförbudet gäller tillsvidare. Besked om när eldningsförbud inte längre gäller lämnas på Länsstyrelsen Skånes hemsida och i Sveriges Radio P4. Vi vill understryka att brandrisken kommer vara fortsatt mycket hög och att det därmed inte är fritt fram att grilla eller elda bara för att det regnar lite. Det kommer krävas stora mängder nederbörd innan marken återhämtar sig.

Generella tips:

  • Var försiktig med hur du parkerar bilen (med tanke på katalysatorn) eller fimpar cigaretter

Läs mer om eldningsförbudet på Länsstyrelsens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Läs mer om eldninglänk till annan webbplats

Fire ban

The dry conditions throughout Sweden mean that forest fires may easily spread. Therefore many local or regional authorities have issued so-called fire prohibitions. It is currently forbidden to start open fires in all municipalities in Skåne, including Ängelholm.

This means that it is currently forbidden to light fires outdoors. Be very careful not to cause fires. Lighting fires are prohibited until further notice.

If you have any questions regarding the fire ban, please call Ängelholm municipality 0431-870 00. It is your responsibility to make sure that a fire won't spread and that it's put out properly.

 

Frågor och svar

Vad gör jag om jag ser någon som eldar?
Får jag grilla på egen tomt?