Denna nyhet är gammal och har hämtats från vårt arkiv.

Ändrade zoner i parkeringsappen Parkster

Den 1 februari genomförs ändringar i parkeringsappen Parkster som påverkar kommunens parkeringar. Ändringen innebär att zonkoder för kommunens parkering samlas ihop för att underlätta vid parkering. Från och med den 1 februari så kommer ändringar i Parkster att synas.

De 20 zonkoderna i appen, som tidigare representerade varsin parkering, slås ihop och blir istället till tre zoner. Det innebär till exempel att om du betalar parkeringsavgift på parkeringen Vakteln så gäller den även på Parkskolans parkering.

De nya zonerna och zonkoderna

4821 – Innefattar Kv Vakteln och Parkskolan där avgift är 10 kr/tim, 450 kr/30 dagar och max p-tid är 24 tim.

4822 - Innefattar all 3 timmarsparkering i zon 2 (gatuparkering + del av Stadshuset + Järnvägens museum). 5 kr/tim och 250 kr/30 dagar.

4823 – Innefattar all 24- och 7 dygnsparkering i zon 2,5 kr/tim och 250 kr/30 dagar.

Här kan du läsa mer om kommunens parkeringsregler och parkeringszonerlänk till annan webbplats