Denna nyhet är gammal och har hämtats från vårt arkiv.

Kommunen får tillstånd att förstärka stränder med sand

Vågorna från stormen Knud tär på stranden i Skälderviken.

Vågorna från stormen Knud tär på stranden i Skälderviken.

Ängelholms kommun har fått tillstånd från Sveriges Geologiska Undersökning om att få ta en begränsad mängd sand från bottnen i Skälderviken för att förstärka sina sandstränder. Men innan sanden får användas krävs tillstånd från Mark- och miljödomstolen som är nästa och sista instans.

I juni 2016 ansökte Ängelholms kommun hos myndigheten Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) om att få ta sand från havsbottnen i Skälderviken för att förstärka stränderna vid Havsbaden och Vejbystrand, genom så kallad strandfodring. Metoden innebär att stora mängder sand pumpas ut på stranden för att den ska vara motståndskraftig mot vågor och högt vattenstånd som orsakas av stormar.

Kommunens ansökan till SGU gällde 340 000 kubikmeter sand. Men på grund av en avvägning mellan miljöintressen begränsades mängden av SGU till 75 000 kubikmeter, en fjärdedel av vad kommunen ansökte om. Dessutom ställs höga krav på uppföljning och övervakning av hur naturen påverkas i området.

- Vi hade naturligtvis önskat att SGU gav oss möjligheter att ta ut mer sand för att på så sätt kunnat göra fler och större insatser för att bevara stranden och skydda kusten mot stormar. Samtidigt ser vi beskedet som en positiv milstolpe där kommunens analys av behovet av skyddande åtgärder och strandfodring bekräftas, säger Robin Holmberg, kommunstyrelsens ordförande (M)

Geraldine Thiere, hållbarhetsingenjör på Ängelholms kommun menar att sanden räcker till att återställa stränderna.

- Det är visserligen inte så mycket som vi hade ansökt om, men det räcker till att återställa stränderna som har försvagats av stormar de senaste åren. Därefter får vi hoppas att vi får tillstånd i nästa instans att också hämta tillbaka sand som sköljts ut i vattnet på grund av stormar, säger Geraldine Thiere.

För att få hämta den godkända sandmängden och använda den för strandfordring krävs även tillstånd av Mark- och miljödomstolen som har till uppgift att pröva vilken miljöpåverkan det innebär. En försvårande omständighet sedan kommunen ansökte om tillstånd hos SGU är att området för sanduttaget har blivit skyddat som Natura 2000-område på grund av beståndet av sjöfåglar och tumlare. Men Geraldine tror inte att sanduttaget behöver ha särskilt stor inverkan på miljön om den utförs på det sätt som medges i tillståndet från SGU.

- Vi ska inte göra som i Öresund där man grävt djupa hål som inte återhämtar sig. Vi vill använda modern teknik som dammsuger bottnarna och endast påverkar bottnen cirka en halv meter djupt men över ett större område. Tekniken är beprövad från Ystad kommuns sanduttag till havs. Mark- och miljödomstolen får nu avgöra om miljöpåverkan är förenlig med intresset att bevara naturvärdena. Fast det dröjer säkert minst ett år innan vi får svar på det, säger Geraldine Thiere.

Det som återstår för kommunen att göra är att justera sin ansökan till domstolen enligt synpunkter från olika remissinstanser. Därefter ska ansökningsunderlaget ut på samråd med allmänheten.

- Det är svårt att sia om framtiden men med tanke på hur viktigt detta är för vår kommun vill jag inte tro på något annat än ett positivt slutbesked från domstolen, säger Robin Holmberg.