Denna nyhet är gammal och har hämtats från vårt arkiv.

Ett viktigt steg mot ny grundskola i Munka Ljungby

Närheten till ett växande bostadsområde och den befintliga Munkahallen blev avgörande när kommunstyrelsen beslutade om placeringen för en ny grundskola i Munka Ljungby. Nu ska området planläggas och förhoppningen är att skolan står klar till år 2023.

Under kommande år så finns det ett stort behov av en ny grundskola i Munka Ljungby. Tanken är att den nya skolan, som ska rymma minst 400 elever, ska vara färdig år 2023. Nu är det beslutat att skolan ska placeras i ett område strax norr om Munkahallen och öster om bostadsområdet Jordgubbsfältet.

– Toftaskolan är trångbodd och behovet av en ny skola i Munka Ljungby är stort. Därför är detta första steg mot en ny skola ett viktigt beslut, säger Robin Holmberg, kommunstyrelsens ordförande.

Beslutet är en följd av en utredning som kommunen har genomfört under vintern där olika områdens lämplighet för att placera skolan har undersökts. Totalt undersöktes åtta alternativ varav fyra mer ingående. Utgångspunkten var att området ska vara tillräckligt stort för att rymma skolan och att det ska finnas ett befintligt bostadsområde i närheten. Men även närheten till en befintlig idrottshall spelade en viktig roll.

– Bland samtliga alternativ fanns för- och nackdelar, men att det finns en befintlig idrottsplats med idrottshall är förstås en jättevinst i det här sammanhanget, säger Jonas Henriksson, chef för projektutveckling i Ängelholms kommun och som har ansvarat för lokaliseringsutredningen.

Det utpekade området finns med i Översiktsplan 2035, kommunens översiktsplan som anger inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av kommunen, och är där utsatt som ett framtida större bostadsområde.

I samband med beslutet om lokalisering gav också kommunstyrelsen ett positivt planbesked för området. Inom den detaljplanen ska till exempel den exakta placeringen av skolan undersökas.

Karta över området som ska planläggas

Karta över området som nu ska planläggas.

Området inom de röda cirklarna ska nu planläggas och det är där skolan ska placeras.