Denna nyhet är gammal och har hämtats från vårt arkiv.

Utbildningsdag för alla nya politiker

Under torsdagen genomfördes en politikerutbildning för alla politiker i Ängelholms kommun. Varje mandatperiod hålls en liknande utbildning med syfte att våra politiker ska vara så insatta som möjligt om Ängelholms kommuns verksamhet.

På förmiddagen hölls utbildning om kommunens organisation, ekonomi och om aktuell lagstiftning. På eftermiddagen informerades politikerna om kommunen som arbetsgivare, om kommunens arbete gällande trygghet och säkerthet samt om kommunikation och medborgardialog.

Under torsdagen genomfördes en politikerutbildning på Stadsbiblioteket.