Denna nyhet är gammal och har hämtats från vårt arkiv.

NSR ställer ut förslag till ny avfallsplan

Just nu pågår arbetet med att ta fram en regional avfallsplan för kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Åstorp och Ängelholm. Nu ska förslaget ut på samråd.

Att förslaget är ute på samråd betyder att det finns möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Det finns att läsa i sin helhet på nsr.se/remiss-avfallsplanlänk till annan webbplats.

Avfallsplanen innehåller övergripande mål och åtgärder som ska bidra till att avfallet i kommunen minskar och att det avfall som slängs blir mindre farligt för miljön och människors hälsa. Tidigare har varje kommun haft sin egen avfallsplan. Med det nya gemensamma dokumentet ökar nu möjligheten till samarbeten och kommunerna kan sätta skärpta mål tillsammans för ökad effekt.

Personal från NSR AB kommer att finnas på plats på Ängelholms stadsbibliotek den 5 mars 17.00-19.00 för att svara på frågor.

Så lämnar du synpunkter

Synpunkter på förslag till ny renhållningsordning och avfallsplan ska lämnas skriftligen senast den 31 mars till: NSR AB, 251 89 Helsingborg alternativt via e-post till nsr@nsr.se

Vad är en renhållningsordning?

I renhållningsordningen finns lokala bestämmelser för hur avfallshanteringen ska fungera inom kommunen. I den kan fastighetsägare, verksamheter och kommuninvånare läsa om vem som ansvarar för vad, när det gäller hur avfall ska hanteras. Den beskriver till exempel hur ofta avfall ska hämtas, hur transportvägar ska se ut och hur kärl ska placeras.