Denna nyhet är gammal och har hämtats från vårt arkiv.

Beslut från kommunstyrelsens sammanträde den 13 mars

Den blågröna majoritetens framtidsförklaring, påbörjat visionsarbete och förslag till nya mötesplatser mellan Ängelholms kommun, näringsliv och företagare. Det var några av de ärenden det fattades beslut om under kommunstyrelsens sammanträde.

Framtidsförklaring ger fingervisning om politiska prioriteringar

Kommunstyrelsen har beslutat om en framtidsförklaring som pekar ut den politiska viljan för kommunens arbete under mandatperioden. Den ska vara vägledande för de prioriteringar och inriktningar Ängelholms kommun ska arbeta mot de kommande åren.

Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna och Miljöpartiet har tagit fram 16 punkter som ska genomföras under mandatperioden med syfte att staka ut den blågröna majoritetens väg mot att uppnå Ängelholms kommuns vision.

– Nu har vi äntligen vår framtidsförklaring på plats. Det är en viktig del i kommunens målstyrning och en fingervisning om hur vårt arbete kommer att de se ut de kommande åren­, säger Robin Holmberg (M), kommunstyrelsens ordförande.

Läs hela framtidsförklaringen härPDF

Nu börjar arbetet med en ny vision

Kommunstyrelsen har beslutat att ta fram en ny vision för Ängelholms kommun. Syftet med visionen är att beskriva ett önskat framtida tillstånd för kommunen år 2035.

Den nuvarande visionen löper ut efter 2020 och en ny vision ska tas fram. Visionen ska peka ut en riktning för kommunens framtida utveckling med sikte på år 2035. Visionen ska omfatta alla – såväl kommunen, besökare, invånare som näringsliv. Den ska även ligga till grund för ett nytt platsvarumärke för Ängelholm.

– Ängelholms utveckling är viktig för många och när visionsarbetet påbörjas behöver vi samla näringsliv, föreningsliv och andra som brinner för Ängelholms framtid för att skapa ett brett engagemang och gemensamma mål att sträva mot, säger Robin Holmberg (M), kommunstyrelsens ordförande.

Nya mötesplatser mellan kommun och företagare

En ny näringslivsdag, en studiedag för förtroendevalda och återkommande träffar med bygg- och fastighetsbranschen. Det är förslag för att utveckla mötesplatser mellan företagare och kommunen.

Kommunens företagsklimatgrupp har tillsammans med Ängelholms näringslivs AB tagit fram de tre förslagen som nu har klubbats av kommunstyrelsen.

– Vi har som mål att ha ett av Sveriges bästa företagsklimat. För att nå dit är det viktigt med bra dialog mellan företag, Ängelholms kommun och Ängelholms näringsliv. Med de här förslagen är jag övertygad om att goda relationer kan bli ännu bättre och att förståelsen för företagens villkor ökar, säger Robin Holmberg (M), kommunstyrelsens ordförande.

Förslag 1: Ängelholms näringslivsdag

En årlig näringslivsdag med ett tydligt fokus eller tema som ska grunda sig i aktuella ämnen eller andra behov hos kommunen eller företagen.

Förslag 2: Upptäck Ängelholms företagare!

En studiedag för kommunens förtroendevalda som ska infalla en gång om året. Under studiedagen ska ett antal företag i kommunen att besökas där de förtroendevalda kan få guidade visningar och skapa kontakter med företagarna.

Förslag 3. Återkommande träffar med bygg- och fastighetsbranschen

Kommunens miljö- och byggchef ska tillsammans med planchefen bjuda in aktörer inom bygg- och fastighetsbranschen en gång i halvåret. Syftet är att ha en dialog med branschaktörer och informera om plan- och bygglovsfrågor.

* I dagsläget gör kommunledningen tillsammans med Ängelholms näringsliv 40 företagsbesök per år. Utöver detta gör Ängelholms näringsliv ytterligare 40 besök årligen. En annan viktig mötesplats är Företagardagarna, regionens största näringslivsmässa som arrangeras årligen på Lindab Arena.