Denna nyhet är gammal och har hämtats från vårt arkiv.

Fler odlingslådor i Tegelbruksparken

Från den 1 april kommer antalet odlingslådor i Tegelbruksparken mer än fördubblas från 34 till 74 stycken. Vill du börja odla hör av dig till oss.

Utöver alla nya odlingslådor kommer det från den första april även att bli bättre bevattningsmöjligheter med vatten framdraget till en kran. När marken har torkat upp kommer dessutom fler bänkar att placeras ut. Den som vill börja odla kan kontakta Kundtjänst för att ställa sig i kö till de populära odlingslådorna. Varje odlare får tillgång till två stycken lådor.

– Alla odlingslådorna är fyllda med jord och att abonnera är avgiftsfritt. Det viktigaste man ska tänka på som odlare är att man håller sina lådor rena från skräp och ogräs och att man inte får överlåta sin odlingsrätt till någon annan, säger Susann Holmgren, gatuingenjör på Ängelholms kommun.

De första odlingslådorna i Tegelbruksparken kom till sommaren 2017 för att skapa en mötesplats för boende i området.

I parken finns redan en grill och campingbord med tillhörande bänkar. Det finns även en lekyta i form av en hinderbana som bland annat brukar besökas av förskoleklasser.

Tegelbruksparken ligger vid korsningen av Kristian II:s väg och Östra vägen.

Odlingslådor Tegelbruksparken

På sommaren blomstrar det i många av Tegelbruksparkens odlingslådor.