Denna nyhet är gammal och har hämtats från vårt arkiv.

Nu ska beredningarnas arbete följas upp

Sedan 2015 har kommunfullmäktiges beredningar arbetat med att ta fram långsiktiga målbilder för kommunens utveckling. Nu pågår en uppföljning. Vad har de genomförda uppdragen resulterat i?

Kommunfullmäktiges fem beredningar och presidier tog mellan åren 2015-2018 fram 20 slutrapporter som innehåller långsiktiga målbilder för kommunens utveckling och framtid. Nu har presidierna i kommunfullmäktiges fasta beredningarna fått i uppdrag att följa upp dessa. Vad är genomfört? Vad är inte genomfört och vad beror det i så fall på? Kan beredningarnas slutsatser tas med i kommande visionsarbete? Det är några av frågorna som presidierna ska reda ut.

– Vårt uppdrag är att ge svar på i vilken mån målbilderna är uppfyllda, säger Cornelis Huisman, ordförande i beredning 1.

Ett syfte med uppföljningen är att visa hur framförda förslag har implementerats, vilka som bereds och vilka som kan ingå i kommunens framtidsvision. Uppföljningen kan även ligga till grund för utformning av kommande beredningsuppdrag.

– Medborgarperspektivet är viktigt i beredningarnas arbete och genom uppföljningen kan vi ge en återkoppling till medborgarna, säger Anne-Marie Lindén, ordförande i beredning 2.

Uppföljningen ska vara klar i maj och kommer att redovisas på kommunfullmäktiges sammanträde i juni.

Information om kommunfullmäktiges beredningar och alla slutrapporterlänk till annan webbplats