Denna nyhet är gammal och har hämtats från vårt arkiv.

Krav på att e-fakturera från och med 1 april

Ängelholms kommun går över till elektroniska fakturor från och med 1 april 2019, då den nya lagen om att alla inköp i offentlig sektor ska faktureras med elektronisk faktura (e-faktura) börjar gälla.

Det nya kravet innebär att alla leverantörer till offentlig sektor måste skicka e-fakturor enligt den nya standarden, och att alla offentliga organisationer måste kunna ta emot dem. Med elektronisk fakturering blir processen säkrare och effektivare, både för er som leverantör men också för Ängelholms kommun som kund. Förutom en ökad effektivitet innebär detta en minskning på porto och brevpapper även en positiv miljöpåverkan.

Observera att det är e-fakturor och inte faktura via mail eller pdf som avses.

Mer information om e-fakturor:
https://www.engelholm.se/foretagare/upphandling-inkop-och-leverantorsfaktura/e-faktura-leverantor.htmllänk till annan webbplats

Nu är det krav på att e-fakturera