Denna nyhet är gammal och har hämtats från vårt arkiv.

Läs om satsningen Hälsostaden

Ängelholms kommun arbetar tillsammans med vårdcentralerna och sjukhuset i satsningen Hälsostaden. Sveriges kommuner och landsting (SKL) har tagit fram en broschyr där du kan läsa mer om några av samarbetena.

Syftet med samarbetet är att göra vård och omsorg mer personcentrerad, tillgänglig och preventiv. Tillsammans arbetar man med mobila team som flyttar hem vården till patienterna, du kan också läsa om hur kommunen arbetar med besöksvänner för att minska ensamhet och skapa en meningsfull vardag för äldre.

Läs mer om samarbetet på SKLs webbplatslänk till annan webbplats